Pienpedot

Palkkio kaadetusta pienpedosta/varislinnusta

Seura maksaa jäsenilleen palkkion seuran alueelta kaadetusta eläimestä seuraavasti:

  • Kettu 15€
  • Supikoira 15€
  • Minkki 15€ (5€ seura + 10€ Paloisten osakaskunta)
  • Näätä 15€

Palkkion saa eläimen oikeaa etukäpälää vastaan seuran sihteeriltä. Minkin käpälän vastaanottaa Paloisten osakaskunnan puheenjohtaja Tuomo Ahonen (yhteystiedot täältä KA/NO 05/09) .

Palkkioita maksetaan niin pitkään kuin siihen varattu raha riittää. Määräraha kuin myös lajikohtaiset palkkiot yms. tarkistetaan vuosikokouksessa.

Taustaa:

  • MMM:n metsäkanalintuja koskevassa hoitosuunnitelmassa todetaan, että metsäkanalintuja ravintonaan käyttävät mm. rauhoittamattomista varislinnuista varis ja harakka sekä pienpetoriistaeläimistä kettu, supikoira, näätä, minkki, kärppä ja mäyrä. Merkittävimmäksi metsäkanalintujen saalistajaksi pienpedoista maintaan kettu. Vieraspedot (supikoira ja minkki) pitäisi hävittää Suomen luonnosta kokonaan. Yhden lajin tehopyynti voi johtaa toisen petolajin runsastumiseen, joten pyynnin tulisi ulottua useaan lajiin (erityisesti kettuun, supikoiraan ja minkkiin). Lisäksi pyynti tulisi ajoittaa kevääseen, jolloin vaikutetaan todennäköisimmin parhaimman lisääntymispotentiaalin omaavaan kantaan. Lue lisää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisu Suomen metsäkanalintujen hoitosuunnitelma, 2014.
  • Sorsien pesintäkokeessa pesätuhon kohteeksi joutui yli 40% pesistä (maatalousvaltaisessa Maaningalla pesistä tuhoutui jopa kaksi kolmasosaa). Pesiä ryöstäneet lajit olivat mm. Harakka (31% ryöstetyistä pesistä), supikoira (28%), varis (19%), näätä (3%) ja minkki (3%). Lue lisää pesäkokeesta E. Miettisen tutkielmasta ja Jahti 3/2017 -lehdessä julkaistusta artikkelista "Sorsanpesien viholliset", johon pääset OmaMetson kautta. On syytä olettaa em. lajien osallituvan myös metsäkanalintujen pesien ryöstöön.